Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill ve daha birçok usta ismin rol aldığı, zaman zaman güldüren absürtlüklere yer veren ve çokça “ne rol yapmış bee!” dedirten oyuncu kadrosuyla “Don’t Look Up” filmi modern zamanın bir eleştirisini yapmasının yanı sıra elindekinin kıymetini bilmeyi de izleyiciye hatırlatıyor.

Filmde toplum ikiye ayrılmış durumda…

Ekonomik sistemlerin amacı daha iyi bir toplum düzeni oluşturarak toplumun refahını arttırmaktır. Fakat amaç her ne kadar aynı olsa da amaca ulaşmak için kullanılan yöntemlerde farklılıklar gözlemlenmektedir.

Bir ekonomik sistemi değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususun o ekonomik sistemin uygulandığı ülkede bulunan toplumun hem kültürel hem de siyasi…

Hukuk insanların toplu bir şekilde yaşamaya başlamasından itibaren toplumsal ilişkileri düzenlemek için var olan bir sistemdir.

Ekonomi ise insanların yerleşik hayata geçmeye başlamasından itibaren ilk başta takas usulüyle daha sonraki dönemlerde ise paranın icadı ile varlık göstermeye devam etmiştir.

Hukuk nasıl ki insanların bir arada huzurlu ve güvenli bir ortamda…

Malcolm X ırkçılığa karşı en büyük direnişi gösterenlerin başında geliyor ve bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklıyor: “Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.” Ne yazık ki insanları görünüşleriyle yargılayan bir kitle mevcut. Oysa her insanın Hz. Muhammed’in de dediği gibi birbirine üstünlüğü yoktur, üstünlük sadece takvadadır. Takvanın…

Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir.

Montaigne’in “Denemeler” adlı kitabında geçen bu sözünden birçok anlam çıkarılabilir, paragraflarca yorumlanabilir fakat ben bunu insanların siyasi düşüncelerine yönelik bir eleştiri olarak kullanacağım.

Günümüzde insanlar farklı kutuplara ayrılmış durumda her topluluk hatta her insan kendi savunmuş olduğu görüşün en doğrusu olduğunu kabul…

Alperen Dikici

Find yourself and be that

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store